Valitse sivu

The Mission Management Tool (MMT), vapaasti suomennettuna tehtävänhallintatyökalu mahdollistaa tiedon jakamisen reaaliaikaisesti. Reaaliaikaisesti toimitettu tila-, tehtävän sisältö- sekä sijaintitieto johtokeskuksen sekä operatiivisten toimijoiden välillä on erittäin hyödyllistä. Reaaliaikaisesti toimitetun tiedon perusteella voidaan tehdä päätöksiä nopeasti tilanteen muuttuessa.

Työkalu on rakennettu helppokäyttöiseksi sovellukseksi, johon kirjaudutaan sisälle ennalta luoduilla tunnuksilla. Vaadittava laite on normaali Android-älypuhelin tai -älykello, joten työkalu on helposti käyttöön otettavissa.

Käyttämällä työkalua pelastushenkilöstö voi saada tilannetietoa ja käskyjä tilanteen johtajalta sekä vastavuoroistesti he voivat lähettää tilannetietoa johtokeskukseen. Tilannekuva voi olla esimerkiksi sijaintitieto, kuvia, videota, ääniviestejä. Tämä on mahdollista käyttämällä työkalua joko älypuhelimesta tai älykellosta. Älykellojen avulla tilannetietoa voi välittää myös eleillä. Eleillä viestiminen tarkoittaa, että pienellä ennalta ohjelmoidulla ranneliikkeellä lähtee viesti johtokeskukseen.

MMT-työkalusta saatu palaute suoritettujen kenttäkokeiden perusteella on ollut positiivista. Erityisesti työkalun käytön helppous ja tiedon välittämisen nopeus on saanut hyvää palautetta.