Valitse sivu

Pelastustoiminnassa voidaan hyödyntää miehittämättömien ilma-alusten (RPAS) tuottamaa dataa. Kainuun pelastuslaitoksella tätä mahdollisuutta on käytetty jo usean vuoden ajan. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja uusia laitteita hankitaan suunnitelmallisesti alueen paloasemille.

Dronea käytetään pääasiassa tilannekuvan luomiseen päivystävän palomestarin tueksi. Joillakin tehtävillä dronea voidaan käyttää myös kohteen tiedusteluun tuottamaan tarkkaa tietoa jostakin yksittäisestä, erityisesti kiinnostavasta kohteesta. Tällainen kiinnostava kohde voi olla esimerkiksi venttiilin asento vaarallisen aineen onnettomuudessa.

Käytetyin tehtävätyyppi on maastopalot ja savuhavaintotehtävät. Savuhavaintotehtävillä pelastusyksikkö ajaa lähemmäksi havaittua savua ja tarvittaessa aloittaa tiedustelun dronella. Dronen avulla saadaan tiedusteltua alue laajasti lintuperspektiivistä. Maastopaloissa dronea käytetään paloalueen laajuuden selvittämiseen. Erityisesti dronen lämpökamerasta on hyötyä silloin, kun tuuli painaa savua siten, että paloalueen rajoja on hankala hahmottaa. Dronen käyttöön on myös muita mahdollisuuksia. Rakennuspaloissa tiedustellaan palon käyttäytymistä ja kohdetta. Sitä voidaan hyödyntää myös henkilö- ja vesistöetsinnöissä.

Uutena osa-alueena Kainuun pelastuslaitoksella on dronen käyttäminen palontutkinnassa. Palontutkinnassa dronella voidaan hahmottaa sellaisia asioita, joita ei välttämättä muuten osata huomioida.