Valitse sivu

Building Sensors Data Visualization and Scene Analysis of Building Sensor data (KAMK)

Työkalu on sisäisesti nimetty BUST – Building Situation tool -työnimellä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu kehittää pelastushenkilöstön käyttöön työkalua, jonka perusidea voidaan jakaa kahteen osaan. Datan kerääminen rakennuksessa olevien sensoreiden avulla sekä 3D-mallinnukseen rakennuksesta, jossa kerätty sensoridata visualisoidaan. Rakennuksessa olevat sensorit keräävät dataa reaaliaikaisesti ja mikäli asetetut raja-arvot ylittyvät, kuten liian korkea lämpötila, savu tai korkea hiilidioksidipitoisuus, sovellus lähettää siitä ilmoituksen.

FASTER-projektissa tätä työkalua testataan Kajaanissa järjestettävissä kenttäkokeissa, jossa simuloidaan kahta erilaista tilannetta: räjähdys sekä tulipalo.

Rakennuksessa olevien sensoreiden ja ennen räjähdystä tallentuneiden tietojen avulla pelastushenkilöstö pystyy arvioimaan räjähdyksen läheisyydessä olleiden henkilöiden lukumäärän ja tarkastelemaan mihin osaan rakennusta räjähdys vaikutti. Vaikka sensorit tuhoutuisivatkin räjähdyksessä, jää niiden tallentama data muistiin. Sen lisäksi ehjät sensorit toimivat edelleen reaaliaikaisesti sekä auttavat tilannekuvan luomisessa. Ovien tilatiedoista voidaan tarkastella mitkä ovet ovat auki ja mitkä kiinni. Liiketunnistimet kertovat missä osassa rakennusta on liikettä ja siten mahdollisesti ihmisiä.

Tulipalon aikana voidaan tarkastella sitä miten laajalle tulipalo on mahdollisesti jo levinnyt. Reaaliaikaisesti päivittyvien lämpötila- savu- ja hiilidioksidisensoreiden avulla voidaan arvioida tulipalon laajuus ja tarkka sijainti. Työkalussa olevan navigointimoduulin avulla pelastushenkilöstölle piirtyy nopein käytettävissä oleva reitti kohteeseen.

Pelastushenkilöstö pääsi testaamaan tätä työkalua ensimmäistä kertaa käytännönläheisessä pilotissa. Heidän antamansa palautteen mukaan työkalu on hyödyllinen ja helposti ymmärrettävä. He myös antoivat palautetta, jonka mukaan työkalua kehitetään edelleen.

Seuraavan kerran työkalua päästään testaamaan viimeisessä pilotissa, maaliskuussa 2022.