Valitse sivu

FASTER-projekti on Euroopan Unionin rahoittama kehittämisprojekti, johon on koottu kattava sekoitus erilaisia, toisiaan täydentäviä organisaatioita. Konsortioon kuuluu useita pelastusorganisaatioita ympäri Eurooppaa, jotka antavat palautetta työkalujen kehitystyötä tekeville organisaatioille.

Voitaneen sanoa, että pelastusala on sellainen toimiala, joka vaatii toimivat, varmat ja käytännölliset työkalut. Työkalujen on sovelluttava laaja-alaiseen toimintaympäristöön – päivittäisonnettomuuksista suuriin, harvinaisempiin onnettomuuksiin. Lisäksi toimintaympäristö voi poiketa suuresti normaaleista olosuhteista, pelastushenkilöstön työturvallisuus joutuu koetukselle lähes päivittäin. Työturvallisuuden kehittämistä voidaan tehdä monella tavalla, tässä projektissa näkökulmaksi on otettu nykyteknologian hyödyntäminen pelastustoiminnassa. Nykyteknologian avulla voidaan parantaa pelastustoiminnan viestintää ja tilannekuvaa monipuolisesti. Viestinnän ja tilannekuvan parantuminen parantaa työturvallisuutta. Pelastustoiminnan johtaja, joka vastaa pelastustyön turvallisuudesta saa tukea projektissa kehitettäviltä työkaluilta. Yhteydet ryhmän jäsenen, ryhmän johtajan sekä johtopaikan välillä monipuolistuvat ja paranevat.

FASTER-projektin ensimmäinen kenttätestaus päästään viimein järjestämään raikkaassa kevätsäässä Kajaanissa. Alun perin ensimmäinen kenttätestauspäivä olisi pitänyt olla jo syksyn 2019 aikana, mutta koronaepidemian laajuus varsinkin eteläisessä Euroopassa pakotti siirtämään tapahtuman myöhemmäksi. Toisaalta tapahtuman myöhentäminen on antanut mahdollisuuden kehittää työkaluja vielä hieman paremmaksi ennen tulikoetta.

Projekti jatkuu edelleen vielä vuoden päivät, kevääseen 2022 saakka. Projektin loppupuolella on luvassa vielä toinen kenttätestauspäivä, jossa toivottavasti päästään testaamaan vielä parempia ja kehittyneempiä, pelastushenkilöstön työturvallisuutta parantavia työkaluja.