Beste potentieel belanghebbende,

Het exploitatieteam van het H2020 FASTER 833507-project zou u graag verwelkomen in onze community als onderdeel van een groep bestaande uit belanghebbenden bij dit project.

Om uw potentiele rol binnen deze community beter te begrijpen, willen wij u vragen om de volgende enquête in te vullen.

Voor het maken van deze enquête is het handig om eerst een korte omschrijving van het project te geven. Deze vind u hieronder.

Met het begrip ‘eerstehulpverleners’ wordt doorgaans gedoeld op politie, brandweer en ambulancepersoneel. Deze personen zijn echter niet de enigen die nodig zijn in de nasleep van een crisis op eigen grondgebied. Om al het personeel dat nodig is wanneer er een ramp (natuurlijk or technologisch) of terroristische aanslag plaatsvindt binnen een bepaalde gemeenschap aan te duiden, is de term ‘noodhulpverleners’ meer geschikt.

Onder noodhulpverleners verstaat men dan bijvoorbeeld CBRN-teams, specialistische bijstandsteams, terrorismebestrijdingsteams, explosieven opruimingsdienst, crisismanagement officials, veiligheidsregio’s en private organisaties die verantwoordelijk zijn voor vervoer, communicatie, medische dienstverlening, publieke gezondheid, rampenondersteuning, ambtenaren en ingenieurs. Daarbij komt dat professionele hulpverleners en vrijwilligers, private en non-profit/non-gouvernementele organisaties, zoals het Rode Kruis, ook een belangrijke rol kunnen spelen in de reactie op een crisis. Dit resulteert in een situatie waarin het nationale crisisbeheersingsnetwerk veel complexere taken moet uitvoeren dan ‘simpelweg’ het coördineren van de verschillende teams en organisaties die zich bezighouden met (slachtoffer)hulpverlening. Daarbij komt dat crisisvoorbereidings- en reactie cyclus een complex proces is dat bestaat uit voorbereiding van, reactie op en herstel van een crisis. Hierbij hoort ook plannen, logistieke ondersteuning, onderhoud en het stellen van diagnoses, training en management en het ondersteunen van de activiteiten die op dat moment plaatsvinden op de crisislocatie alsmede nadat een crisis heeft plaatsgevonden.

Voornaamste doel: FASTER heeft als doel om de uitdagingen die ontstaan bij het beschermen van noodhulpverleners in gevaarlijke situaties in kaart te brengen en tegelijkertijd de mogelijkheden (d.w.z. het situationele bewustzijn en communicatie) te vergroten. FASTER wordt een innovatieve, geaccepteerde en efficiënte tool waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

Dataverzameling door het voorzien van een veilig IoT platform voor verspreide, real-time verzameling en verwerking van heterogene fysiologische en kritieke situationele data van smart textiles, wearables, sensors en sociale media,

Operationele functies die uitgebreide inspectiemogelijkheden en fysieke verzachting bieden voor flexibele, multifunctionele (groepen) autonome vervoersmiddelen,

Tools voor risicobeoordeling voor individuele gezondheidsbeoordeling en rampgebied analyse voor vroege waarschuwing en risicobemiddeling,

Verbeterde ergonomie met augmented reality tools om informatie beter te stroomlijnen en navigatie-/communicatie-interfaces gebaseerd op gebaren,

Veerkrachtige communicatie in het veld door het bieden van haptische communicatiemogelijkheden, noodcommunicatiemiddelen, communicatie met K9’ens; en op infrastructureel niveau door 5G technologieën en UAVs.

Tactische situationele inzichten om innovatieve visualisatiediensten te bieden voor een draagbaar Common Operational Picture zowel voor binnen- als buitenscenario’s.

Efficiënte samenwerking tussen noodhulpverleners, LEA, burgers en andere hulpverleners/bronnen voor het aanvragen en leveren van assistentie waar en wanneer dat het meest nodig is. Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van blockchain technologie en read-data (inclusief sensor data) in een platform voor vrij gebruik om zo hulpverlening te versnellen.

Specifieke doelen zijn:

SO1: Het converteren van de behoeften die noodhulpverleners hebben naar gevalideerde oplossingen, acceptabel voor de maatschappij en burgers.

SO2: Vroege identificatie van operationele risico’s om zo de veiligheid van noodhulpverleners te waarborgen.

SO3: De betrokkenheid, training en leercurves van noodhulpverleners

SO4: Vergroten van situationeel bewustzijn voor noodhulpverleners door het gebruik van augmented reality technologie

SO5: Gebruiksvriendelijke tools voor de missies van noodhulpverleners

SO6: Robuuste en veerkrachtige noodcommunicatie en samenwerkingsverbanden.

SO7: Het gebruiken van autonome vervoersmiddelen, individueel of per groep, voor het identificeren van risico’s en fysieke veiligheid

SO8: Portable Common Operational Picture voor het maximaliseren van situationeel bewustzijn.

 

    =