Αξιότιμοι ενδιαφερόμενοι

Η ομάδα αξιοποίησης του έργου H2020 FASTER 833507 θα ήθελε να σας καλέσει να συμμετάσχετε στην κοινότητά μας ως μέλος της ομάδας ενδιαφερομένων μερών του έργου.

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον πιθανό ρόλο σας στην κοινότητα, θα θέλαμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Παρέχεται πρώτα μια σύντομη περιγραφή του έργου ώστε να διευκολυνθεί η εργασία αυτή.

Ο όρος άτομα πρώτης επέμβασης αναφέρεται συνήθως σε προσωπικό επιβολής του νόμου, πυροσβέστες και σε ιατρικό προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Αυτά τα άτομα ωστόσο, δεν είναι τα μόνα στοιχεία που μπορεί να απαιτηθούν κατά τα επακόλουθα ενός πλήγματος στην πατρίδα. Αντίθετα, ο καταλληλότερος όρος, άτομα άμεσης επέμβασης, περιλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού μιας κοινότητας που μπορεί να χρειαστεί σε περίπτωση φυσικής ή τεχνολογικής (ανθρωπογενούς) καταστροφής ή τρομοκρατικού συμβάντος.

Αυτά τα άτομα μπορεί να περιλαμβάνουν ομάδες αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών, στοιχεία αστικής έρευνας και διάσωσης, κοινοτικές ομάδες έκτακτης ανάγκης, αντιτρομοκρατικές μονάδες, ειδικές ομάδες όπλων και τακτικών, ομάδες πυροτεχνουργών, αξιωματούχους διαχείρισης έκτακτων αναγκών, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές οργανώσεις αρμόδιες για μεταφορές, επικοινωνίες, ιατρικές υπηρεσίες, τη δημόσια υγεία, τη βοήθεια σε καταστροφές, δημόσια έργα και κατασκευές. Επιπλέον, επαγγελματίες ανταποκριτές και εθελοντές, ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), όπως ο Ερυθρός Σταυρός, μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, τα καθήκοντα που απαιτείται να εκτελέσει ένα εθνικό σύστημα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών είναι πιο πολύπλοκα από την απλή παροχή βοήθειας στα θύματα στο σημείο της καταστροφής, και εκτελούνται από διάφορους επαγγελματίες με ποικίλους ρόλους και εξειδίκευση. Επιπλέον, ο κύκλος ετοιμότητας και ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης είναι μια σύνθετη διαδικασία που συνίσταται στην προετοιμασία, την ανταπόκριση και την ανάκαμψη από μια καταστροφή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της υλικοτεχνικής υποστήριξης, της συντήρησης και της διάγνωσης, της κατάρτισης και της διαχείρισης καθώς και της υποστήριξης των πραγματικών δραστηριοτήτων στο σημείο της καταστροφής και την αποκατάσταση μετά το περιστατικό.

Κύριος στόχος: το FASTER στοχεύει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την προστασία των ατόμων άμεσης επέμβασης σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα να ενισχύσει τις ικανότητές τους όσον αφορά την επίγνωση της κατάστασης και την επικοινωνία. Το FASTER θα προσφέρει καινοτόμα, αποδεκτά και αποτελεσματικά εργαλεία που θα καλύπτουν:

 • Τη συλλογή δεδομένων μέσω μιας ασφαλούς πλατφόρμας IoT για κατανεμημένη συλλογή και επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο ετερογενών φυσιολογικών και κρίσιμων περιβαλλοντικών δεδομένων από έξυπνα υφάσματα, φορετές συσκευές, αισθητήρες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,

 • Λειτουργικές δυνατότητες παρέχοντας ευέλικτα, πολύ-λειτουργικά αυτόνομα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων ομάδων αυτών, για εκτεταμένες δυνατότητες επιθεώρησης και φυσική ανάκαμψη,

 • Αξιολόγηση κινδύνου από εργαλεία για την ατομική αξιολόγηση της υγείας και ανάλυση της κατάστασης στο σημείο καταστροφής για έγκαιρη προειδοποίηση και μετριασμό του κινδύνου,

 • Βελτιωμένη εργονομία παρέχοντας εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας για ενισχυμένη ροή πληροφοριών, καθώς και διεπαφές με βάση το σώμα και τις κινήσεις αυτού για την πλοήγηση και την επικοινωνία των οχημάτων,

 • Αξιόπιστη επικοινωνία στο πεδίο μέσω δυνατότητων απτικής επικοινωνίας, συσκευών επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, επικοινωνία με K9 και σε επίπεδο υποδομής μέσω 5G τεχνολογιών και UAV,

 • Τακτική επίγνωση της κατάστασης από καινοτόμες υπηρεσίες απεικόνισης για μια φορητή Κοινή Εικόνα Επιχείρησης για αναπαράσταση σεναρίων τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου.

 • Η αποτελεσματική συνεργασία και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ατόμων άμεσης επέμβασης, της αστυνομίας, των μελών της κοινότητας και άλλων παρόχων ώστε να ζητούν και να προσφέρουν βοήθεια όπου και όποτε είναι περισσότερο απαραίτητη, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες blockchain, όπου όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να γράφουν και να διαβάζουν δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων αισθητήρων) σε μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για να επιταχύνεται η παροχή βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής σε ένα εντελώς νέο επίπεδο

Ειδικοί Στόχοι είναι:

 • SO1: Μετατροπή των αναγκών των ατόμων άμεσης επέμβασης σε επικυρωμένες λύσεις, αποδεκτές από την κοινωνία και τους πολίτες

 • SO2: Έγκαιρη αναγνώριση των λειτουργικών κινδύνων που ενισχύουν την ασφάλεια του ατόμου άμεσης επέμβασης

 • SO3: Δημιουργία οδού δέσμευσης, κατάρτισης και πειραματισμού των ατόμων άμεσης επέμβασης

 • SO4: Ενισχυμένη επίγνωση της κατάστασης για τα άτομα άμεσης επέμβασης μέσω τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας

 • SO5: Εξαιρετικά εργονομικά εργαλεία για τις δράσεις των ατόμων άμεσης επέμβασης

 • SO6: Ισχυρή και ανθεκτική υποδομή συνεργασίας και επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης

 • SO7: Η χρήση αυτόνομων οχημάτων, σε μονάδες ή σε ομάδες, για τον εντοπισμό του κινδύνου και τη φυσική ανάκαμψη

 • SO8: Φορητή Κοινή Εικόνα Επιχείρησης προς μεγιστοποίηση της επίγνωσης της κατάστασης

 

  =