Arvoisa sidosryhmän edustaja,

Projektista H2020 FASTER 833507 vastaava ryhmä haluaisi kutsua Sinut liittymään yhteisöömme ja osaksi projektin sidosryhmää.

Pyydämme Sinua täyttämään oheisen kyselyn, jotta saisimme paremman kuvan mahdollisesta roolistanne yhteisössämme.

Tämän helpottamiseksi alla on lyhyt kuvaus projektista.

Termillä ”pelastushenkilöstö” viitataan usein poliisin, pelastustoimeen ja ensihoitoon. Kyseiset pelastustyöntekijät eivät kuitenkaan ole ainoita, joiden panosta voidaan tarvita tällä meillä Suomessa tapahtuvan terrori-iskun. Kuvaavampaa olisikin puhua hätätilapelastushenkilöstöstä, joka kattaa kaikki kunnan työntekijät, joiden panosta voidaan tarvita luonnon- tai teknologisen (ihmisen aiheuttaman) katastrofin tai terrori-iskun sattuessa.

Hätäpelastushenkilöstö voi kattaa esimerkiksi vaarallisten aineiden torjuntatiimit, kaupunkiympäristöissä toimivat etsintä- ja pelastushenkilöstön, yhteisössä toimivat pelastusryhmät, terrorismintorjuntayksiköt, aseistetut erikoisjoukot, pommiryhmät, pelastustoimenjohtajat, kunnalliset viranomaiset sekä kuljetuksesta, viestinnästä, sairaanhoidosta, kansanterveydestä, kriisiavusta, julkisista palveluista ja rakentamisesta vastaavat yksityissektorin toimijat. Hätätilanteessa myös ammattipelastushenkilöstö, vapaaehtoiset sekä kansalaisjärjestöt kuten Punainen Risti voivat olla merkittävässä asemassa. Tästä syystä kansallisen pelastustoimen työ onkin moninaisempaa kuin pelkkä uhrien auttaminen onnettomuuspaikalla, ja siihen vaaditaan eri alojen ammattilaisia, joilla on jokaisella oma roolinsa ja asiantuntemuksensa. Hätävalmius ja hätävasteen elinkaari ovat monimutkaisia prosesseja, joihin kuuluu valmistautumisvaihe, vaste onnettomuustilanteessa sekä jälleenrakennus, mukaan lukien suunnittelu, logistinen tuki, ylläpito ja diagnostiikka, koulutus, johtaminen, pelastustoimenpiteiden tukeminen onnettomuuspaikalla ja jälleenrakennus.

Hankkeen päätavoite: FASTER-projekti pyrkii vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät pelastushenkilöstön suojaamiseen vaarallisissa ympäristöissä, sekä parantamaan heidän tilannetietoisuuteen ja viestintään liittyvää toimintavalmiuttaan. FASTER tarjoaa innovatiivisia, hyväksyttyjä ja tehokkaita työkaluja, jotka kattavat:

 • Turvallinen IoT-alusta hajautetun reaaliaikaisen monimuotoisen fysiologisen ja kriittisen ympäristötiedon keräämiselle älyvaatteista, puettavista älylaitteista, antureista ja sosiaalisesta mediasta sekä kerätyn tiedon prosessoinnille.
 • Operatiiviset kyvykkyydet joustavilla autonomisilla monitoimiajoneuvoilla ja drooniparvilla, joiden avulla voidaan lisätä tarkastusmahdollisuuksia ja vähentää fyysistä etäisyyttä.
 • Riskinhallintatyökalut yksilökohtaisen terveyden arviointiin ja katastrofitilanneanalyysit varhaisen hälytyksen ja riskien pienentämisen mahdollistamiseksi.
 • Parempi ergonomia lisätyn todellisuuden työkaluilla, joilla kehitetään eri lähteistä saatavan tiedon käsittelyä, sekä vartalolla ja eleillä ohjattavat käyttöliittymät ajoneuvojen ohjaamiseen ja kommunikaatioon.
 • Joustava viestintä onnettomuusalueella kosketuspohjaisilla viestintäratkaisuilla, hätäviestintälaitteilla, K9-viestintä, sekä infrastruktuurin tasolla 5G-teknologian ja miehittämättömien ilma-alusten välityksellä.
 • Taktinen tilannetietoisuus innovatiivisilla visualisaatiopalveluilla, joilla luodaan kannettava yhteinen tilannekuva sekä sisä- että ulkotilaskenaarioista.
 • Tehokas yhteistyö ja yhteentoimivuus pelastushenkilöstön, lainvalvontaviranomaisten, kuntalaisten ja muiden resurssintarjoajien kesken, jotta voidaan pyytää ja toimittaa apua sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Tässä hyödynnetään lohkoketjuteknologiaa, jotta jokainen osallistuja voi kirjata ja lukea tietoja (mukaan lukien antureista saatava tieto) avoimen lähdekoodin alustalla. Näin saadaan nostettua hätäavun toimitusnopeus uudelle tasolle.

Hankkeen erityistavoitteita ovat:

 

Erityistavoite 1: Muuntaa pelastushenkilöstön tarpeet validoiduiksi ratkaisuiksi, jotka ovat yhteiskunnan/kansalaisten hyväksymiä.

Erityistavoite 2: Operatiivisten riskien varhainen tunnistus pelastushenkilöstön turvallisuuden parantamiseksi.

Erityistavoite 3: Pelastushenkilöstön sitoutumis-, koulutus- ja kokeilupolku.

Erityistavoite 4: Pelastushenkilöstön tilannetietoisuuden parantaminen lisätyn todellisuuden teknologioita hyödyntäen.

Erityistavoite 5: Ergonomisesti korkeatasoiset työkalut pelastushenkilöstön operaatioihin.

Erityistavoite 6: Vahva ja joustava viestintä- ja yhteistyöinfrastruktuuri hätätilanteisiin.

Erityistavoite 7: Autonomisten ajoneuvojen käyttö yksin tai parvina riskien tunnistamisessa ja fyysisen etäisyyden vähentämisessä.

Erityistavoite 8: Kannettava yhteinen tilannekuva tilannetietoisuuden maksimoimiseksi. 

 

   

  Kaupunki
  Lääni / Alue
  Postinumero

  10 + 11 =