Drodzy pierwsi reagujący/ ratownicy

Bardzo dziękujemy za udział w naszym dzisiejszym ćwiczeniu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za poświęcony czas i zainteresowanie projektem FASTER.

Będziemy bardzo wdzięczni za możliwość dowiedzenia się więcej o Państwa wrażeniach z dzisiejszych doświadczeń z różnymi technologiami, narzędziami i uprzejmie prosimy o podzielenie się uwagami.

Zapraszamy do wypełnienia poniższego, krótkiego kwestionariusza.

    Dotyczy pierwszych reagujących/ ratowników

    Jeśli jest Pani/Pan osobą udzielającą pierwszej pomocy, proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

    Pilot-specific

    Obrazy te mogą być wykorzystywane w drukowanych i cyfrowych formatach medialnych, w tym w publikacjach drukowanych, na stronach internetowych, w e-marketingu, na plakatach, banerach, w reklamach, filmach, mediach społecznościowych, w celach dydaktycznych i badawczych. Rozumiem, że obrazy na stronach internetowych mogą być oglądane na całym świecie, a nie tylko w Wielkiej Brytanii i że niektóre kraje zamorskie mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony praw osób fizycznych, jaki zapewnia prawodawstwo UE (RODO). Rozumiem, że niektóre zdjęcia lub nagrania mogą być przechowywane na stałe po ich opublikowaniu i być przechowywane jako archiwum życia uniwersyteckiego. Przeczytałem/am i rozumiem warunki i wyrażam zgodę na wykorzystanie moich zdjęć w opisany sposób. Zespół projektu FASTER jest zobowiązany do przetwarzania informacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Dane osobowe zebrane w niniejszym formularzu będą przechowywane w bezpieczny sposób i będą wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych. Twoje prawa: Masz prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy na Twój temat oraz zażądać poprawienia lub usunięcia informacji, które nie są już potrzebne. W takim przypadku nie będą one wykorzystywane w przyszłych publikacjach, ale mogą nadal pojawiać się w publikacjach już będących w obiegu. Masz prawo do złożenia skargi na zespół projektu FASTER w związku z ochroną danych osobowych do agencji ochrony prywatności w swoim kraju. Dane kontaktowe W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego formularza zgody lub sposobu, w jaki zamierzamy wykorzystać Państwa informacje, prosimy o kontakt: Kierownik ds. upowszechniania zespół projektu FASTER info@faster-project.eu I understand that some images or recordings may be kept permanently once they are published and be kept as an archive of University life. I have read and understand the conditions and consent to my images being used as described. The FASTER project team is committed to processing information in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). The personal data collected on this form will be held securely and will only be used for administrative purposes. Your rights You have the right to request to see a copy of the information we hold about you and to request corrections or deletions of the information that is no longer required. You can ask the University to stop using your images at any time, in which case it will not be used in future publications but may continue to appear in publications already in circulation. You have the right to lodge a complaint against the FASTER project team regarding data protection issues with the privacy agency in your country. Contact details If you have any questions relating to this consent form or the way we are planning to use your information please contact: Dissemination Manager FASTER project team info@faster-project.eu
    =